Kiểm tra màu của mã

( Xoay ngang màn hình để trải nghiệm tốt nhất trên mobile )