Công cụ tạo và xem trước quảng cáo Google Ads của HALINK giúp bạn tạo và xem trước quảng cáo mà không cần phải đăng nhập vào Google Adwords. Ngoài ra công cụ còn hỗ trợ tải về để bạn có thể gửi cho các nhà quảng cáo hoặc nhập trực tiếp vào Google Adwords. Hãy chỉnh sửa mẫu bên dưới theo ý của bạn và bấm tải về